นักสืบ
 
       ผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่จะหาข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างยังไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้มาแล้วเป็นความลับหรือไม่ การตรวจสอบ พฤติกรรมของคนรัก ของเพื่อน คู่แข่ง หรือธุรกิจ เมื่อใดที่เกิดความแคลงใจและความกังวล ความสำเร็จที่จะเกิดขื้นในการสืบ คือ "ข้อมูลและข่าวสาร" ซึ่งบางทีก็มองว่าอาจจะยากเหมือนกับกว่าจะได้ข้อมูลเหล่านี้มา แต่ข้อมูลและข่าวสาร ที่ได้ให้มานั้น มันจะเป็นตัวเชื่อมหรือจิ๊กซอว์ ชิ้นสำคัญในการสืบและค้นหาข้อมูลต่างๆ 
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ