นักเขียนการ์ตูน
 
       ผู้สร้างและเขียนหรือวาดภาพการ์ตูน จากจินตนาการหรือจากแบบ สำหรับผู้ที่วาดภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ ซึ่งโดยปกติมักเป็นภาพล้อ ( Caricature ) เพื่อใช้ประโยชน์ และสื่อสาร ในสื่อต่างๆ นั้นเรียกว่า ผู้เขียนภาพล้อเลียน ( Caricaturist )
 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. รับโจทย์ว่าจะต้องทำงานออกมาในรูปแบบไหน มีโจทย์ concept หรือ ผู้ว่าจ้างต้องการงานออกมาแบบใด 
2. นำโจทย์ที่ได้มาคิดต่อ โดยนำมาปรับและทำให้เข้ากับสไตล์งานของผู้เขียน ไม่ว่ารูปแบบงานหรือโจทย์ที่ได้รับมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนแล้วนั้น ก็จะมีวิธีการคิดและวิธีการทำงานที่ชัดเจนออกมาในแบบของตัวเอง 
3. เมื่อได้ไอเดียในการทำชิ้นงานนั้นแล้ว ก็เริ่มลงมือวาดสตอรี่ ขั้นตอนนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลย บางคนอาจจะเริ่มจากการวาดด้วยดินสอในกระดาษ หรือบางคนอาจจะวาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไปจนถึงการลงสีก็เช่นกัน  
4. วางเนื้อเรื่องกับภาพเข้าด้วยกัน แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอีกเช่นกันว่าจะมีการวางเรื่องและภาพอย่างไร 
5. เมื่อทำขั้นตอนการวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะจัดส่งให้กับนายจ้าง หรือสำนักพิมพ์ เพื่อเข้ากระบวนการตีพิมพ์ต่อไป โดยสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ดูแลในขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะออกมาเป็นหนังสือให้ หรือแม้แต่การว่าจ้างในสื่ออื่นๆนอกเหนือจากหนังสือแล้ว ขึ้นตอนต่างๆที่นอกเหนือจากการวาดและคิดสตอรี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะนำไปทำต่อ
 
สภาพการจ้างงาน
       ผู้ปฏิบัติงานนักเขียนการ์ตูนจะได้เงินเดือนประจำ เงินรับเหมาเป็นเรื่อง และค่าตอบแทนเป็น แบบซื้อลิขสิทธ์ เงินจากการพิมพ์หนังสือการ์ตูนขายเอง หรือจากส่วนแบ่งจากยอดขายจากสำนักพิมพ์ที่นำการ์ตูนไปพิมพ์ และจัดจำหน่าย บางแห่งอาจจ่ายเป็นเงินเดือน นักเขียนการ์ตูนมีการทำงานค่อนข้างเป็นอิสระ เพราะทำงานเป็นชิ้นหรือรับเหมาทั้งงาน และต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาตามข้อตกลง
 
สภาพการทำงาน
       นักเขียนการ์ตูนอาจทำงานในสถานที่ทำงานสำนักพิมพ์หรือสตูดิโอ เพื่อสร้างสรรค์งานตามที่ ผู้ว่าจ้างต้องการ ซึ่งอาจต้องนำเสนอรูปแบบของงานต่างๆ มากกว่า 1 ชิ้นงาน สามารถสร้างผลงานอยู่ที่บ้านตามความต้องการของศิลปิน แล้วนำผลงานไปเสนอขายให้กับผู้จัดพิมพ์ หรือผู้ผลิตได้ โดยต้องใช้สมาธิในการทำงานสูง มีความตั้งใจที่แน่วแน่ และเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้วางไว้ 
นักเขียนการ์ตูนการเมืองอาจนั่งทำงานที่บ้าน ทำงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ แล้วส่งงานการ์ตูนที่วาดเสร็จแล้วผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่กองบรรณาธิการ
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีใจรักงานวาดการ์ตูน มีจินตนาการ 
2. มีทักษะและฝีมือในการสร้างสรรค์ ลายเส้นการ์ตูน 
3. มีความเพียร อดทน ความขยัน ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและเวลา 
4. เข้าใจสภาพเงื่อนไขทางธุรกิจ 
5. เป็นคนสนใจใฝ่หาความรู้ทางด้านศิลปะ ไม่หยุดนิ่ง และช่างสังเกต 
 
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
       เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพผู้จบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ สามารถเข้ารับการฝึกทักษะได้จากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะหรือเรียนจากนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ ปัจจุบันเปิดสอนและอบรมกันเป็นที่แพร่หลาย หรือเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ
 
โอกาสในการมีงานทำ
       ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักวาดการ์ตูนไทยก็ได้รับการว่าจ้างจากสำนักพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการวาดภาพการ์ตูน ที่พิมพ์ออกจำหน่ายมีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกเช่นกันอย่างเช่น ดรากอนบอลล์ และสำนักพิมพ์ไทยเองก็ให้ความสนใจหาผู้ที่เขียนการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องตามตลาดต้องการเป็นจำนวนมาก นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ์ตูนไทยที่สามารถก้าวข้ามจากงานการ์ตูนภาพล้อเข้าสู่ธุรกิจสื่อการ์ตูน ปัจจุบันบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเพื่อการส่งออก (เช่น ฮอลลีวู้ด) และสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการผู้เขียนการ์ตูนที่นำเสนอการ์ตูนเป็นเรื่องๆ และเป็นแนวตามที่ตลาดต้องการสำหรับเด็กและเยาวชนไทยเป็นจำนวนมาก แต่ผู้มีความสามารถในการเขียนการ์ตูนยังมีจำนวนจำกัด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้สนใจประกอบนักเขียนการ์ตูนจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการเขียน เพื่อประกอบนักเขียนการ์ตูนต่อไป
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
       ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก ทำให้คนนิยมอ่านหนังสือกันน้อยลงและหันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นเพราะสะดวกและประหยัด นักเขียนการ์ตูนหลายคนจึงใช้สื่อนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการนำเสนอผลงานต่างๆผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คในหลายๆรูปแบบทั้ง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม บล็อก และเว็บไซต์ต่างๆ เพราะฉะนั้นอาชีพนักเขียนการ์ตูนนอกจากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้ว ยังต้องติดตามและอัพเดทตัวเองให้ทันโลกอยู่เสมอ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเกาะกระแสความนิยมของโลก ทั้งในเรื่องของเนื้อหา วิธีการเล่าเรื่องและวิธีการส่งต่อข้อมูลหรือการเผยแพร่ ส่วนหนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่อ่านการ์ตูนนั้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นวัยที่ก้าวทันกระแสอยู่เสมอ จึงต้องมีการอัพเดทตัวเองเพื่อให้ผลงานของตนยังอยู่ในกระแสหรือยังคงความนิยมอยู่ได้เสมอ  การทำผลงานออกมาให้ชัดเจนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลงานของนักเขียนยังคงอยู่ไม่ว่ากระแสของโลกจะเป็นอย่างไร หากสไตล์งานเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้อ่านแล้ว เพียงแต่รักษามาตรฐานและพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ผลงานก็จะยังคงเป็นที่นิยมอยู่ได้เสมอ และยาวนาน และควรต่อยอดงานไปเรื่อยๆ เช่นการสร้างตัวการ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์ ที่น่าสนใจก็จะสามารถนำผลงานไปสร้างเป็นชิ้นงานแบบอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นเพียงหนังสือการ์ตูนได้ 
 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
4. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) 
12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
ที่มา: กองส่งเสริมการมีงานทำ