สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • แบบทดสอบ myCAREER เหมาะกับใครบ้าง ?

  ผู้ใช้แบบทดสอบมีอยู่ 4 กลุ่มหลักคือ

  - นักเรียนมัธยมต้น ควรมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ใช้แบบทดสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเลือกสายการเรียนให้สอดคล้องกับแนวของอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

  - นักเรียนมัธยมปลาย ใช้แบบทดสอบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เพื่อเลือกคณะสาขาที่ชอบ ถนัดและใช่ที่สุด

  - นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาปี 1 หรือ 2 ที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่แน่ใจกับคณะสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ใช้แบบทดสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการยืนยันเพื่อความมั่นใจในคณะสาขาวิชาที่เรียนอยู่ว่าเป็นแนวทางที่ใช่ หรืออาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีและใช่มากกว่า

  - คุณครูแนะแนว ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือประกอบการแนะแนวอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เพื่อสามารถได้เลือกอาชีพ คณะ สาขาวิชาที่จะเรียนได้อย่างเหมาะสม

 • ก่อนทำแบบทดสอบนี้ แนะนำให้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

  myCAREER ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทดสอบว่าเก่งหรือไม่เก่ง สอบได้หรือสอบตก ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการเตรียมตัวทางด้านความรู้อะไรเป็นพิเศษ เพียงแนะนำให้ทำแบบทดสอบในช่วงเวลาที่มีสมาธิ ไม่โดนรบกวน ตอบให้ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นเรามากที่สุด เพียงเท่านี้ก็จะได้ผลรายงานที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาเลือกคณะ/สาขาวิชา เลือกแนวทางของงาน ของอาชีพที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุขตามต้องการ

 • ใช้เวลานานเท่าไรในการทำแบบทดสอบ myCAREER ?

  แบบทดสอบ myCAREER มีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ในกรณีที่ทำต่อเนื่องจนเสร็จ จะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความช้าเร็วในการทำของแต่ละคน อย่างไรก็ตามผู้ทำสามารถบันทึกข้อมูลหยุดพักเมื่อทำเสร็จในแต่ละส่วน แล้วค่อยกลับมาทำส่วนทีเหลือต่อในภายหลังได้

 • ความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ?

  แบบทดสอบถูกพัฒนาโดยยึดหลักการอย่างเคร่งครัดตาม 3 แนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และที่สำคัญอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติตรวจสอบค่าความตรงและความเที่ยงอย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายใต้การดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • แบบทดสอบนี้จะเลือกอาชีพให้กับเราเลยใช่หรือไม่ ?

  แบบทดสอบนี้จะไม่ได้กำหนดหรือเลือกอาชีพให้กับเรา รายงานผลที่ออกมาจะให้ข้อมูลรายการอาชีพต่างๆที่มีความสอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ/ปัญญาด้านต่างๆ รวมไปถึงความสนใจ จากการตอบแบบทดสอบของเรา โดยอ้างอิงจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลเพื่อให้เรานำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป การเลือกคณะสาขา/อาชีพนั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งมีบริบท ปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบ จะต้องทำอย่างไร?

  โดยปกติแล้วมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดปัญหาระหว่างการทำแบบทดสอบ สิ่งที่ผู้ทำควรปฏิบัติคืออ่านและทำตามวิธีการที่แนะนำไว้  นอกจากนั้นสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ก็คือความไม่เสถียรของสัญญานอินเตอร์เน็ต ทำให้การเชื่อมต่อต้องสะดุด ในกรณีนี้เมื่อสัญญานอินเตอร์เน็ตกลับมาเป็นปกติ เราก็สามารถเข้าสู่ระบบทำแบบทดสอบในส่วนที่เหลือต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามถ้าพบปัญหาระหว่างการทำแบบทดสอบ ไม่สามารถทำต่อไปให้เสร็จได้ สามารถแจ้งรายละเอียดมายัง ติดต่อเรา

 • คนอื่นจะเห็นรายงานผลจากการทำแบบทดสอบของเราหรือไม่ ?

  โดยปกติแล้วผู้ที่เห็นรายงานผลคือผู้ทำแบบทดสอบ หลังจากทำเสร็จเครื่องจะประมวลผลทันที แสดงรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf พร้อมกับส่งรายงานผลทางอีเมล์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ นอกจากนี้แล้วผู้ที่จะดูรายงานผลได้ต้องรู้ ชื่อ-นามสกุล และ รหัสผ่านของเราเท่านั้น
 • ทำแบบทดสอบไปสองครั้ง โดยครั้งหลังห่างจากครั้งแรกเพียง 1 เดือน ทำไมผลรายงานออกมาถึงแตกต่างกันค่อนข้างมาก ?

  ผลรายงานที่แตกต่างกันมากจะต้องเกิดจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปทั้งสองครั้งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยปกติแล้วในระยะ 1 เดือนการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่วนบุคคล ปัญญาด้านต่างๆ รวมไปถึงความสนใจซึ่งเกิดจากแรงขับภายในของเรา จะไม่ได้มากจนเกินไปถึงระดับที่เรารู้สึกได้ชัดเจนดังกล่าว ความคลาดเคลื่อนของการทำแบบทดสอบที่ทำให้การตอบคำถามได้ไม่ตรงกับความเป็นตัวเราอาจเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ไม่มีสมาธิโดนรบกวนระหว่างทำ ไม่ได้ตั้งใจทำ มีปัญหาด้านสุขภาพ หรืออาจกำลังเครียดอยู่ในสภาวะที่มีความว้าวุ่นใจ เป็นต้น

 • มีความเห็นอย่างไร ถ้าต้องการดูความสามารถของแบบทดสอบโดยการให้คำตอบหรือป้อนข้อมูลเข้าไปแบบผิดๆ สุ่มๆ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงของตัวเรา แล้ววัดดูว่าผลออกมาจะตรงหรือใกล้เคียงกับตัวเรามากน้อยแค่ไหน ?

  โอกาสที่ผลของรายงานจะไม่ตรงกับลักษณะของเรามีสูงมาก รายงานผลที่ได้รับไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์อีกต่อไป

 • ทำไมถึงต้อง “ลงทะเบียนสมาชิก” ?

  การ “ลงทะเบียนสมาชิก” มีสองวัตถุประสงค์หลักคือ
  1 เป็นการยืนยันตัวตนและระบุข้อมูลที่สำคัญ เช่น อีเมลที่จะต้องใช้เป็นช่องทางการติดต่อส่งรหัสผ่านให้ถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด
  2 เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษในวาระต่างๆ
 • ชำระเงินไปตั้งแต่ 09:00 น.ของเมื่อวาน วันนี้ตอนเช้ายังไม่ได้รับ Test Code (รหัสผ่านเพื่อทำแบบทดสอบ) เป็นเพราะอะไร? จะทำอย่างไร?

  เมื่อยืนยันการสั่งซื้อในระบบ และชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับเรา (วิธีส่งเอกสารการโอนเงิน)
  Test Code (รหัสผ่านเพื่อทำแบบทดสอบ) จะถูกส่งไปยังอีเมล์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ภายใน 24 ชม. นับหลังจากที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเข้ามายังระบบเรียบร้อยแล้ว
  ถ้าท่านไม่ได้รับ Test Code (รหัสผ่านเพื่อทำแบบทดสอบ) ตามที่ระบุดังกล่าว แจ้งรายละเอียดมาที่ ติดต่อเรา
 • Test Code (รหัสผ่านเพื่อทำแบบทดสอบ) มีการหมดอายุหรือไม่?

  Test Code มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ Test Code ทางอีเมล

 • สั่งซื้อ Test Code แต่ไม่ได้เอาไว้ทำเอง ส่งเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นได้หรือไม่?

  ได้แน่นอน หลังจากสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Test Code (รหัสผ่านเพื่อทำแบบทดสอบ) จะถูกส่งไปทางอีเมล
  Test Code นี้สามารถส่งต่อให้กับใครก็ได้ที่เห็นว่าจะได้ประโยชน์จากการทำแบบทดสอบ ผู้รับสามารถเข้าไปทำโดยการคลิกที่เมนู “LOGIN ทำแบบทดสอบ” และใช้ร่วมกับ Test Code ที่ได้รับ 
  กดดูรายละเอียดวิธีการทำเพิ่มเติม วิธีการทำแบบทดสอบ
 • สั่งพิมพ์ผลรายงานออกทางพริ้นเตอร์ รูปบนหน้าปกมีความแตกต่างกับที่เห็นในเครื่อง จะแก้ไขได้อย่างไร ?

  แนะนำให้บันทึกผลรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf เก็บไว้ก่อน หลังจากนั้นเปิดไฟล์ pdf ที่บันทึกไว้แล้วสั่งพิมพ์